Vytisknout

Velký úklid okolí sokolské chaty v Opatově

Kdo nebyl v letošním roce na chatě v Opatově, těžko si dokáže představit, jak to tam vypadá. Po kůrovci, kácení a harvestorech zbyla spoušť srovnatelná s měsíční krajinou. Všude vyjeté hluboké koleje, špice stromů, větve, kůra... Předem bylo jasné, že tuto spoušť není v silách majitele přilehlého lesa dát v tomto a možná ani v roce příštím do pořádku.

A proto členové Oddílu pobytu v přírodě kontaktovali majitele lesa. Z jednání vzešla prozatím ústní dohoda o spolupráci na úklidu lesa a následném osázení mýtiny a za to by Sokol získal převodem část pozemků v nejbližším okolí. Jde o část, která se nachází směrem od sokolské louky k potoku, který by byl novou hranicí pozemku. Další pozemek, který by také připadl Sokolu, je část parcely, která se nachází pod objektem chaty a která byla digitalizací map chybně zanesena k sousednímu lesu.

První brigáda byla svolána na sobotu 6.6.2020. Již v pátek přijeli k sokolské chatě první brigádníci, aby zajistili místo pro občerstvení a hygienu. Druhý den se s velkým odhodláním a v plné síle pustilo pětadvacet členů a přátel Sokola (včetně dětí) do nelehkého úkolu. Nejprve se nanosili na hromadu větve určené ke spálení. Další hromady tvořily zbytky z těžby jako např. různé odřezky, špice a úlomky kmenů. Poté se rozběhl kolotoč prací na přemístění dřeva určeného k pálení táborových ohňů pro následující léta. Vše zajišťoval traktor a přívěs, bez kterého by tyto práce byly nekonečně dlouhé a úmorné. Ostatní hromady se postupně proměnily ve velká ohniště, na která se přihrnovaly drobné zbytky kůry a větví. Výsledkem byla vyčištěná mýtina, která se na podzim osází novými sazenicemi stromů.

Tato brigáda byla první z mnoha, které Sokol Okříšky v letošním roce čekají. Další velká akce, která se neobejde bez brigádnických hodin, bude výměna oken v přístavbě budovy sokolovny v Okříškách. Nejprve však bude potřeba vybourat stávající okna včetně nevyhovujících luxfer a část otvorů dozdít.  Teprve poté se stavební otvory osadí novými moderními okny s vyhovujícími tepelně izolačními vlastnostmi.

V letošním roce Sokol Okříšky zažádal o dotaci na Kraji Vysočina, Městysi Okříšky a na Sokolské župě. U prvních dvou jmenovaných jsou již podepsány Smlouvy o dotaci a v nejbližších dnech se snad podepíše i smlouva se Sokolskou župou. Pevně věříme, že přislíbené finance se i přes koronavirovou krizi k nám dostanou.

Tímto bych chtěl poděkovat všem brigádníkům, kteří se zúčastnili výše popsané akce a také těm, kteří se zúčastní všech ostatních brigád a akcí pořádaných Sokolem Okříšky. Tvoříme společně budoucnost Sokola v Okříškách právě takovou ochotou a odhodláním pomoci, jako to bylo tuto sobotu. Díky!

Radek Lukeš, starosta

Video z úklidu chaty - 01

Video z úklidu chaty - 02

Rychlý kontakt

phone 32x32 +420 734 536 506

mail 32x32 danaskrobik@seznam.cz

home 32x32   TJ SOKOL Okříšky
   Nádražní 189, 675 21 Okříšky

číslo účtu Fio banka:   2400614844/2010

IČ:   64271676

Počet přístupů

od 1.11.2014: